Ruud

RuudPortefeuilles

Ruimtelijke Ordening; Wonen

Ruud Bouter

Ruud Bouter (1952) was van 2010 tot 2018 lid van de Gemeenteraad van Zoeterwoude en vanaf 2018 wethouder in het college 

Na mijn studie Nederlandse taal en letterkunde in Leiden ben ik gaan werken in allerlei functies bij de Haagse Hogeschool, die te maken hebben met de kwaliteit van de opleidingen binnen de faculteit Management & Organisatie.

Ik woon met Lenneke, Elise (22) en Stijn (18) in de Zuidbuurt en houd van hardlopen, voetbal, lezen en muziek.

Na mijn studie ben ik in Zoeterwoude gaan wonen en vanwege het woonplezier nooit meer weggegaan. Onze gemeente onderscheidt zich door haar kleinschaligheid en dorpse karakter, nabijheid van bestuur en unieke ligging als groene oase in de drukke en verstedelijkte Randstad.

Vanwege het behoud van onze kernwaarden groen, weids, sociaal en ondernemend willen we dat Zoeterwoude zelfstandig blijft. Zelfstandigheid is echter geen doel op zich. Als in de toekomst de ontwikkelingen binnen of buiten de gemeente ons dwingen om andere keuzes te maken, dan willen we zelf daar de regie over voeren. Intensieve communicatie met de bewoners is in dat geval absoluut noodzakelijk.

Voor ons zijn de randvoorwaarden voor zelfstandigheid, dat we financieel gezond blijven, de voorzieningen op orde zijn en we onze bestuurlijke taken naar behoren en tevredenheid van onze inwoners kunnen uitvoeren. Hoewel we het als gemeente lokaal goed doen, zullen we meer moeten nadenken over onze positie en samenwerking in de regio. Daar wil ik me de komende raadsperiode in samenspraak met de inwoners voor inzetten.

 Facebook