Archief

Archief

NIEUWSARCHIEF

Hier vindt u een overzicht van de berichten de de afgelopen periode geplaatst hebben.

Meeschrijven aan het verkiezingsprogramma 2022?

Op 16 maart 2022 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. De programmacommissie van PZ is inmiddels gestart

Lees verder

PZ en Van Gas Los

In Zoeterwoude nemen we deel aan een pilot in het kader van de energietransitie: het project Van gas los in de Rijndijk. Het

Lees verder

Noordbuurtseweg als fietsstraat.

Veel gebruikers van de Noordbuurtseweg ervaren al jaren een onveilige verkeerssituatie op de Noordbuurtseweg. Met de huidige

Lees verder

Landelijke Opschoondag

Actie Zoeterwoude ruimt op. Ook PZ doet mee, deze keer op de Rijndijk. En keurig op 1,5 meter afstand!

Lees verder

Tafeltje-dekje

Tafeltje-dekje voorziet in een behoefte  aan zelfstandig wonende ouderen voor het verkrijgen van een warme

Lees verder

Waarom stijgen de lasten in Zoeterwoude?

Onze ambities voor Zoeterwoude zijn groot. In Zoeterwoude dorp wordt binnenkort het sportpark Haasbroek grootschalig

Lees verder

Nog 550 nieuwe appartementen

Van de 550 nieuwe woningen worden bijna 200 appartementen in de sociale sector gerealiseerd. Het is nog niet bekend wanneer

Lees verder

Een nieuw jaar…

2021 is alweer een paar weken onderweg. Het is een jaar van hoop na dat bijzondere corona-jaar 2020. Door de omstandigheden

Lees verder

Over de begroting 2021

Nu de gemeenteraad digitaal vergadert zijn er andere mogelijkheden om te presenteren. Deze keer lichten de fractieleden hun

Lees verder

Een nieuwe burgemeester

Als de burgemeester met pensioen gaat, gaat er een heel traject in werking. De Commissaris van de Koning – In

Lees verder

Allemaal digitaal

Een belangrijk onderdeel van het raadslidmaatschap is het bijwonen van de raadsvergaderingen. In Zoeterwoude doen we dat in

Lees verder

Zoeterwoude bestrijdt Processierups biologisch

Mede door aandringen van PZ gaat de gemeente de Eikenprocessierups biologisch te lijf. De inzet van mezen zou de overlast

Lees verder

Raadsvergaderen in crisistijd

De gemeenteraad van 26 maart zal in Zoeterwoude in aangepaste vorm doorgang vinden. Juist in deze tijd van crisis moeten we

Lees verder

Noordbuurtseweg als fietsstraat

Al sinds een paar jaar staat de herinrichting van de Noordbuurtseweg op de agenda. De verkeersveiligheid is zodanig

Lees verder

De toekomst van de Kameleon locatie

Met verdwijnen van het gebouw de Kameleon (Noordbuurtseweg) kan er een nieuwe invulling worden gegeven aan de aan

Lees verder

Maatvoering nieuwe sociale woningen

We hebben begrepen dat er onrust is tussen de samenwerking tussen de gemeente en Rijnhart Wonen, die ook De Huurderij raken

Lees verder

Sociale woningbouw in Zoeterwoude

Sociale woningbouw ligt PZ na aan het hart. Niet alleen vinden we het belangrijk om vast te houden aan 35% sociale

Lees verder

Algemene beschouwing 2019

De Algemene beschouwingen ten aanzien van de Programmabegroting 2019 hebben 9 november plaatsgevonden. Onze reactie op de

Lees verder

Kees den Ouden voorzitter PZ

Oud-wethouder Kees den Ouden is 8 maart tijdens de algemene ledenvergadering van Progressief Zoeterwoude (PZ) unaniem

Lees verder

Noordbuurtseweg en participatiebeleid Ruimte

Uiteraard heeft PZ medio november de zogenaamde inloopavond bijgewoond die de gemeente heeft georganiseerd inzake de

Lees verder

Sociaal Domein

Nu we alweer enkele jaren met de decentralisatie te maken hebben kunnen wij voorzichtig constateren dat alle veranderingen

Lees verder

Afvalbeleid

In het afgelopen jaar is Zoeterwoude op een andere manier haar afval gaan inzamelen. Restafval wordt niet meer aan de deur

Lees verder

Toekomst Klaverhal

Sport en voldoende beweging zijn van groot belang voor de gezondheid van onze inwoners. Het stimuleren van beweging mag

Lees verder

Subsidie voor Vooruitstrevend Verwarmen

Op donderdag 24 januari kwam het voorstel “Instemmen met toekennen subsidie van €125.000,- t.b.v. project

Lees verder

Lokaal maatwerk: woningen voor Zoeterwoude

Bij de behandeling van de nieuwe huisvestingsverordening van Holland Rijnland heeft PZ zich uitdrukkelijk uitgesproken om de

Lees verder

Meepraten over de inrichting van onze ruimte

PZ is tevreden met  de inhoud van het recente gepresenteerde beleidsstuk Participatie Ruimte. Hierin is opgenomen welke

Lees verder

De nieuwe begroting

Afgelopen donderdag (8 november) heeft de gemeenteraad de begroting voor 2019 behandeld. Dit is de eerste begroting van het

Lees verder

Betaalbare huisvesting

Progressief Zoeterwoude heeft goede en betaalbare huisvesting hoog op de agenda staan. De sociale huurwoningen in

Lees verder

Een nieuwe raadsperiode breekt aan

De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn al weer een tijdje achter de rug. PZ heeft haar zes zetels kunnen behouden en

Lees verder

Vlog – Bedankt!

Marin Pannebakker van Progressief Zoeterwoude ontmoet inwoners van Zoeterwoude die bijdragen aan de leefbaarheid van onze

Lees verder

Welke plek in Zoeterwoude wilt u groener?

Bij Progressief Zoeterwoude staat de inwoner van Zoeterwoude centraal. Daarom willen wij u actief betrekken bij de

Lees verder

Wat zou u doen met 1 ton?

Bij Progressief Zoeterwoude staat de inwoner van Zoeterwoude centraal. Daarom willen wij u actief betrekken bij de

Lees verder

Onderhoud riolering

Onze riolering is een belangrijke voorziening. Normaal gesproken sta je er niet bij stil en spoelt al het

Lees verder

Kolom van de wethouder: Duurzaamheid in Zoeterwoude

Al eerder heb ik op deze site een column geschreven over de Duurzaamheid. We zijn in deze gemeente al jaren actief met

Lees verder

Gebiedsvisie Zoeterwoude Rijndijk

De afgelopen periode is onder veel belangstelling van de inwoners de gebiedsvisie voor Zoeterwoude Rijndijk gepresenteerd.

Lees verder

Carbidschieten in Zoeterwoude

PZ vindt dat carbidschieten in Zoeterwoude mogelijk moet blijven, mits het op een veilige manier wordt uitgevoerd. De

Lees verder

Extra sociale woningbouw op Bloemenweide Noord

Omdat er nog steeds een tekort is aan goedkope huurwoningen voor starters en senioren zijn we blij met de voorgestelde

Lees verder

Zoeterwoude Gelukkig en Gezond

De gemeente heeft haar visie op het sociale beleid voor Zoeterwoude samengevat in een nieuwe nota: Sociaal Beleid Gelukkig

Lees verder

PZ motie duurzaamheid verworpen

PZ heeft in de gemeenteraadsvergadering van 23 november met een motie (klik voor de tekst) gevraagd de snelheid van

Lees verder

Progressief Zoeterwoude kiest Ruud Bouter als lijsttrekker

Fractievoorzitter Ruud Bouter van Progressief Zoeterwoude is door de leden van zijn partij gekozen als lijsttrekker voor de

Lees verder

Motie van PZ uitgevoerd: nieuwe bomen aan de Nieuweweg

In 2015 heeft PZ door het indienen van een motie aandacht gevraagd voor de slechte staat van de bomen aan de Nieuweweg. De

Lees verder

Veel aandacht nodig voor Verkeer

Als wethouder in een kleine gemeente heb ik een zeer brede portefeuille met zaken als financiën, duurzaamheid, openbare

Lees verder

Verslag regionale themabijeenkomst over Recreatie april 2017

Op 12 april hebben de afdelingen en fracties van D66 in Kaag & Braassem, Zoeterwoude en Leiderdorp gezamenlijk een goed

Lees verder

Financieel overschot tijdelijke huisvesting vergunninghouders

Aan het einde van het jaar 2015 had Nederland te maken met een grote stroom (hoofdzakelijk Syrische) vluchtelingen. De

Lees verder

Nieuwbouw Brede School

Begin februari kon ik schrijven over de opening van het nieuwe gebouw van Wijdezorg / Emmaus. Nu wordt het tijd om te

Lees verder

Bijdrage huishoudelijke hulp

Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2016 is op initiatief van Progressief Zoeterwoude een motie aangenomen om

Lees verder

Themabijeenkomst over Recreatie op 12 april 2017

Plaats : Tussen Kaag & Braassem (Regenboogweg 102, 2376 BH Nieuwe Wetering) Aanvang : 12 april 2017 20.00 uur, inloop

Lees verder

Begeleiding Statushouders in Zoeterwoude

In Zoeterwoude zijn we heel actief met de opvang en begeleiding van de zogeheten Statushouders. Dat zijn voormalige

Lees verder

Facebook