Pieter Goossen

Author Archives

Zoeterwoude is weer veiliger!

De hangplek in de wijk Verde Vista is verwijderd. Dit is natuurlijk jammer, omdat deze speciaal voor onze jongeren is neergezet. Als echter blijkt dat een hangplek naast de snelweg aantrekkelijk is voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, moet er actie ondernomen worden. De veiligheid van de omwonenden kwam in gevaar.PZ heeft de discussie hierover geopend en is blij dat dit, met steun van andere partijen, succes heeft gehad. Wel willen we kijken of op een andere, betere plek een voorziening voor de Zoeterwoudse jongeren kan worden opgezet.

Myrna van der Poel lijsttrekker voor PZ

Myrna van der Poel is de nieuwe lijsttrekker voor Progressief Zoeterwoude (PZ) voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Zij is nu duo-fractievoorzitter met Pieter Goossen, die op plek twee van de nieuwe kandidatenlijst staat. In de algemene ledenvergadering werd de nieuwe lijst unaniem vastgesteld.   

Nieuwe en oude gezichten
PZ gaat met een deels vernieuwde lijst aan de verkiezingen deelnemen. Met daarop bekende en nieuwe gezichten. Oude bekenden die op een verkiesbare plaats terugkeren, zijn Milica Oppe en Corry Rietdijk, die nu ook in de zes hoofdige fractie van PZ zitting hebben. Nieuw gezicht is Michael van Es op plaats vier, nu commissielid voor PZ. Ook nieuw is Jos Valk op plaats vijf. Arjan Agema stond ook al op de lijst in 2018, maar is nu hoger op de lijst geplaatst, op plaats zeven. Lijstduwer is Ruud Bouter, nu wethouder voor PZ. Gemeenteraadslid Eva de Bruyker keert niet terug op de lijst. 

“PZ gaat met een evenwichtige kandidatenlijst de verkiezingen in. We hebben een goede balans weten te vinden in man en vrouw, jong en oud, nieuw en ervaren en ook zijn de kandidaten  geografisch verspreid over de woonkernen en buitengebieden van Zoeterwoude. Met deze kandidatenlijst hebben we stevige basis en zien we de verkiezingen met veel vertrouwen tegemoet”, aldus Myrna van der Poel.

Meeschrijven aan het verkiezingsprogramma?

de fractie aan het werk bij de actie Zoeterwoude Ruimt Op

Op 16 maart 2022 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. De programmacommissie van PZ is inmiddels gestart met het voorbereiden van een passend partijprogramma.

Dit gaan wij echter niet alleen doen. Wij vragen onze leden en de andere inwoners van Zoeterwoude om aan het programma mee te schrijven. We vinden het fijn als jullie als leden willen meedenken en bieden jullie de mogelijkheid om zelf met ideeën te komen. Wat is voor jullie in deze tijd belangrijk of wat misschien helemaal niet? 

Wat is het idee? We gaan uit van twee sporen: (1) contact met onze leden en (2) contact met de andere inwoners van Zoeterwoude. 

We beginnen het gesprek met jullie door middel van een beeldbelsessie (Zoom) op aanstaande donderdag 26 augustus 20:00 uur. Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen we in kleine groepjes stellingen bespreken. Om goed voorbereid het gesprek aan te gaan willen graag informatie ophalen over drie thema’s waarmee wij onze campagne willen richten, namelijk:

  • Prettig wonen voor iedereen
  • Behoud en verbetering van de leefbaarheid
  • Gezonde en gelukkige generaties

Om mee te doen moet je inbellen met je computer. Hiervoor deze link gebruiken: HIER KLIKKEN

Daarna zullen we in september ook de andere inwoners van Zoeterwoude de kans geven met ideeën te komen. Dit willen we doen door met inwoners in gesprek te gaan bij een PZ-stand bij de Jumbo in het dorp en de MCD aan de Rijndijk. De fractie zal uiteraard aanwezig zijn, maar we zouden jullie hulp daarbij heel goed kunnen gebruiken, zodat we de uren (in blokken van 2 uur) kunnen verdelen en met zoveel mogelijk mensen in gesprek kunnen gaan.

De supermarktsessies zullen plaatsvinden op zaterdag 4 en 11 september tussen 10.00 uur en 16.00 uur met blokken van 10-12 uur, 12-14 uur en 14-16 uur. We horen graag of je ons zou kunnen helpen. Je kunt je voorkeur voor tijd en plaats opgeven door deze mail te beantwoorden: HIER KLIKKEN. We zullen voorafgaand nog een digitale briefing organiseren om jullie verder te informeren over de gang van zaken en de inhoudelijke kant van de stellingen, c.q. op weg te helpen met vragen die je kunt stellen om het gesprek op gang te brengen.

Met alle ideeën, meningen en suggesties die we hiermee ophalen kunnen we ons programma verder uitwerken.

Alvast dank voor jullie bijdrage!

De programmacommissie,

Arjan Agema, Jos Valk, Marin Pannebakker, Myrna van der Poel, Pieter Goossen

Algemene beschouwing 2019

De Algemene beschouwingen ten aanzien van de Programmabegroting 2019 hebben 9 november plaatsgevonden. Onze reactie op de begroting is hier te lezen.
“Beter af in Zoeterwoude dan in Wassenaar” (Leidsch Dagblad 9 oktober). Nergens in de regio zijn de inwoners zo positief over hun gemeente. Dit is een stelling die onderschreven wordt door zowel inwoners als ondernemers. Ondanks alle discussies blijkt onze participatie aanpak te leiden tot de stelling dat de gemeente luistert naar haar inwoners. Ze krijgen niet altijd hun zin, maar geluisterd wordt er wel …

Facebook