Over PZ

Over PZ

Fractie 2018 – 2022

vlnr Marin Pannebakker, Corry Rietdijk, Ruud Bouter, Pieter Goossen, Myrna van der Poel en Milica Oppe.

Pieter Goossen (duo-fractievoorzitter)Geerweg06 53268441Pieter.Goossen@gemeenteraadzoeterwoude.nl
Myrna van der Poel  (duo-fractievoorzitter)Nassaulaan06 22561878Myrna.van.der.Poel@gemeenteraadzoeterwoude.nl
Corry RietdijkWeidelaan06 43676195Corry.Rietdijk@gemeenteraadzoeterwoude.nl
Milica OppeWeipoortseweg06 31046649Milica.Oppe@gemeenteraadzoeterwoude.nl
Marin PannebakkerWeidelaan06 24250194Marin.Pannebakker@gemeenteraadzoeterwoude.nl
Eva de BruykerWeegbreelaanEva.deBruyker@gemeenteraadzoeterwoude.nl

PZ Wethouder:

Ruud Bouter
Zuidhof

R.Bouter@zoeterwoude.nl


Bestuur

De vereniging Progressief Zoeterwoude heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, een penningmeester en twee gewone bestuursleden. Ten minste 1 maal per jaar roept het bestuur alle leden op voor het bijwonen van een algemene ledenvergadering (ALV).

De adresgegevens zijn:

Kees den Ouden (voorzitter),
telefoon (071) 5802834‬
e-mail: denoudenxx@gmail.com

Dick Beekhuizen (secretaris),
telefoon (071) 5803552
e-mail d.beekhuizen.1@kpnmail.nl

Piet van Steijn (penningmeester),
telefoon (071) 5801202
e-mail zwaluw10@zonnet.nl

Yvonne van der Laan
telefoon (071) 5802191
email: yvdlaan@hetnet.nl

Fractie 2014 – 2018

vlnr Maj-Britt Pleij-Bierman, Kees den Ouden, Bart Wolters, Pieter Goossen, Myrna van der Poel, Ruud Bouter, Sjaak Stuijt en Corry Rietdijk.
(niet op de foto Milica Oppe en Fernando Salinas)

 

Ruud Bouter (fractievoorzitter) Zuidhof 06 18467922 Ruud.Bouter@progressiefzoeterwoude.nl
Myrna van der Poel Nassaulaan 06 22561878 Myrna.van.der.Poel@progressiefzoeterwoude.nl
Pieter Goossen Geerweg 06 53268441 Pieter.Goossen@progressiefzoeterwoude.nl
Milica Oppe Weipoortseweg 06 31046649 Milica.Oppe@progressiefzoeterwoude.nl
Corry Rietdijk Weidelaan 071 5801181 Corry.Rietdijk@progressiefzoeterwoude.nl
Bart Wolters Zwaluw 071 5801300 Bart.Wolters@progressiefzoeterwoude.nl
Fernando Salinas Hoge Rijndijk 06 52647075 Fernando.Salinas@progressiefzoeterwoude.nl
Sjaak Stuijt Vleugelnootlaan 06 36066578 Sjaak.Stuijt@progressiefzoeterwoude.nl


PZ Wethouder:

Kees den Ouden Kees den Ouden
Stompwijkseweg
(071) 580 2834
Kees.den.Ouden@progressiefzoeterwoude.nl

 

 

Bestuur

De vereniging Progressief Zoeterwoude heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, een penningmeester en twee gewone bestuursleden. Ten minste 1 maal per jaar roept het bestuur alle leden op voor het bijwonen van een algemene ledenvergadering (ALV).

De adresgegevens zijn:

vacant (voorzitter)

Dick Beekhuizen (secretaris),
Van Swietenstraat 45, telefoon (071) 5803552
e-mail d.beekhuizen.1@kpnmail.nl

Piet van Steijn (penningmeester),
Zwaluw 10, telefoon (071) 5801202
e-mail zwaluw10@zonnet.nl

Yvonne van der Laan
Weidelaan 8
2381GB Zoeterwoude, telefoon (071) 5802191
email yvonne.van.der.laan@progressiefzoeterwoude.nl

Portefeuilleverdeling fractie Progressief Zoeterwoude (2014-2018)

In deze raadsperiode zijn de taken over de volgende fractieleden verdeeld. Tussen haakjes staan de ondersteunende leden vermeld. Contactgegevens kunt u hier vinden.

Ruimtelijke Ordening Ruud Bouter (Myrna van de Poel)
Wonen Ruud Bouter (Corry Rietdijk)
Verkeer Maj-Britt Pleij Bierman (Ruud Bouter)
WMO/Ouderen/Sociale zaken Corrie Rietdijk (Pieter Goossen)
Onderwijs/Jeugd Maj-Brit Pleij-Bierman  (Corrie Rietdijk)
Financiën Bart Wolters (Milica Oppe)
Sport/Welzijn Pieter Goossen (Maj-Brit Pleij Bierman)
Milieu/Duurzaamheid Bart Wolters (Ruud Bouter)
Economische zaken Maj-Brit Pleij-Bierman (Bart Wolters)
Recreatie/Toerisme/Groene Hartbeleid Pieter Goossen (Maj-Brit Pleij Bierman)
Veiligheid/Communicatie Pieter Goossen (Bart Wolters)

 

Bestuur

De vereniging Progressief Zoeterwoude heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, een penningmeester en twee gewone bestuursleden. Ten minste 1 maal per jaar roept het bestuur alle leden op voor het bijwonen van een algemene ledenvergadering (ALV).

De adresgegevens zijn:

Kees den Ouden (voorzitter),
telefoon (071) 5802834‬
e-mail: denoudenxx@gmail.com

Dick Beekhuizen (secretaris),
telefoon (071) 5803552
e-mail: d.beekhuizen.1@kpnmail.nl

Piet van Steijn (penningmeester),
telefoon (071) 5801202
e-mail: familievansteijn@gmail.com

Yvonne van der Laan
telefoon (071) 5802191
email: yvdlaan@hetnet.nl

Algemene Ledenvergadering 2013

Tenminste 1 maal per jaar roept het bestuur van de vereniging Progressief Zoeterwoude alle leden op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Bij de laatste vergadering op 19 maart 2013 zijn de volgende agendapunten aan de orde geweest:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van ALV van 20 maart 2012
 3. Aftreden bestuurslid Piet Groen
 4. Jaarrekening 2012
 5. Verslag vanuit de fractie
 6. Stand van zaken door de wethouder
 7. Bespreking kalender gemeenteraadsverkiezingen 2014
 8. Inventarisatie thema’s voor de verkiezingen van 2014
 9. Benoeming programmacommissie 2014
 10. Opening van de aanmeldingstermijn kandidaatstelling gemeenteraad
 11. Rondvraag en sluiting

Zie hieronder de bijgaande stukken:

Verslag-ALV-PZ-van-16-maart-2012

uitnodiging-en-agenda-ALV-19-maart-2013

Gemeenteraadsverkiezing-2014

 

Hoofdpunten

Leefklimaat en kleinschaligheid veilig stellen

Waarmaken dat Zoeterwoude weids en groen blijft: geen grootschalige voorzieningen waar niemand op zit te wachten, niet in de Dorpskern en niet aan de Rijndijk.

Transparant bestuur

Heldere besluitvorming waarbij de inbreng van de inwoners serieus genomen wordt. De mogelijkheden van een referendum verder ontwikkelen. Goede dienstverlening door het gemeentelijk apparaat.

Sociale rechtvaardigheid

Bouw van woningen met een voldoende aandeel sociale woningbouw. Extra aandacht en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben.

Bescherming van natuur en milieu

Aantasting van het Groene Hart voorkomen. Aandacht voor milieuvriendelijk bouwen, wonen en werken.

Financiële keuzes

Geen automatische ophogingen van de gemeentebegroting ten laste van de burgers.

Organisatie

PZ is actief met een bestuur en een fractie.
Wilt u contact met ons, mail of bel de voorzitter van het bestuur (Sjaak Stuijt) of de fractievoorzitter (Ruud.Bouter@www.progressiefzoeterwoude.nl) of een van de andere leden van het bestuur of de fractie.

Facebook