Over PZ Fractie

Fractie

Fractie 2018 – 2022

vlnr Marin Pannebakker, Corry Rietdijk, Ruud Bouter, Pieter Goossen, Myrna van der Poel en Milica Oppe.

Pieter Goossen (duo-fractievoorzitter)Geerweg06 53268441Pieter.Goossen@gemeenteraadzoeterwoude.nl
Myrna van der Poel  (duo-fractievoorzitter)Nassaulaan06 22561878Myrna.vanderPoel@gemeenteraadzoeterwoude.nl
Corry RietdijkWeidelaan06 43676195Corry.Rietdijk@gemeenteraadzoeterwoude.nl
Milica OppeWeipoortseweg06 31046649Milica.Oppe@gemeenteraadzoeterwoude.nl
Marin PannebakkerWeidelaan06 24250194Marin.Pannebakker@gemeenteraadzoeterwoude.nl
Eva de BruykerWeegbreelaanEva.deBruyker@gemeenteraadzoeterwoude.nl

PZ Wethouder:

Ruud Bouter
Zuidhof

R.Bouter@zoeterwoude.nl


Bestuur

De vereniging Progressief Zoeterwoude heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, een penningmeester en twee gewone bestuursleden. Ten minste 1 maal per jaar roept het bestuur alle leden op voor het bijwonen van een algemene ledenvergadering (ALV).

De adresgegevens zijn:

Kees den Ouden (voorzitter),
telefoon (071) 5802834‬
e-mail: denoudenxx@gmail.com

Dick Beekhuizen (secretaris),
telefoon (071) 5803552
e-mail d.beekhuizen.1@kpnmail.nl

Piet van Steijn (penningmeester),
telefoon (071) 5801202
e-mail zwaluw10@zonnet.nl

Yvonne van der Laan
telefoon (071) 5802191
email: yvdlaan@hetnet.nl

Fractie 2014 – 2018

vlnr Maj-Britt Pleij-Bierman, Kees den Ouden, Bart Wolters, Pieter Goossen, Myrna van der Poel, Ruud Bouter, Sjaak Stuijt en Corry Rietdijk.
(niet op de foto Milica Oppe en Fernando Salinas)

 

Ruud Bouter (fractievoorzitter) Zuidhof 06 18467922 Ruud.Bouter@progressiefzoeterwoude.nl
Myrna van der Poel Nassaulaan 06 22561878 Myrna.van.der.Poel@progressiefzoeterwoude.nl
Pieter Goossen Geerweg 06 53268441 Pieter.Goossen@progressiefzoeterwoude.nl
Milica Oppe Weipoortseweg 06 31046649 Milica.Oppe@progressiefzoeterwoude.nl
Corry Rietdijk Weidelaan 071 5801181 Corry.Rietdijk@progressiefzoeterwoude.nl
Bart Wolters Zwaluw 071 5801300 Bart.Wolters@progressiefzoeterwoude.nl
Fernando Salinas Hoge Rijndijk 06 52647075 Fernando.Salinas@progressiefzoeterwoude.nl
Sjaak Stuijt Vleugelnootlaan 06 36066578 Sjaak.Stuijt@progressiefzoeterwoude.nl


PZ Wethouder:

Kees den Ouden Kees den Ouden
Stompwijkseweg
(071) 580 2834
Kees.den.Ouden@progressiefzoeterwoude.nl

 

 

Bestuur

De vereniging Progressief Zoeterwoude heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, een penningmeester en twee gewone bestuursleden. Ten minste 1 maal per jaar roept het bestuur alle leden op voor het bijwonen van een algemene ledenvergadering (ALV).

De adresgegevens zijn:

vacant (voorzitter)

Dick Beekhuizen (secretaris),
Van Swietenstraat 45, telefoon (071) 5803552
e-mail d.beekhuizen.1@kpnmail.nl

Piet van Steijn (penningmeester),
Zwaluw 10, telefoon (071) 5801202
e-mail zwaluw10@zonnet.nl

Yvonne van der Laan
Weidelaan 8
2381GB Zoeterwoude, telefoon (071) 5802191
email yvonne.van.der.laan@progressiefzoeterwoude.nl

Organisatie

PZ is actief met een bestuur en een fractie.
Wilt u contact met ons, mail of bel de voorzitter van het bestuur (Sjaak Stuijt) of de fractievoorzitter (Ruud.Bouter@www.progressiefzoeterwoude.nl) of een van de andere leden van het bestuur of de fractie.

Facebook