Jos

Jos


Jos Valk

Portefeuilles

Sociaal Domein; Onderwijs

Jos Valk

 Jos Valk (1953) is sinds 2021 commissielid voor PZ

Al jarenlang ben ik lid van een politieke partij, zonder daarbinnen actief te zijn. Ik heb mijn idealen en maatschappelijke opvattingen vorm kunnen geven in mijn werk. Eerst als schoolleider en de laatste tien jaar van mijn werkzame leven als projectleider in het sociaal domein in de regio Leiden. Nu ik met pensioen ben, wil ik graag onderzoeken of ik iets kan betekenen in het dorp waar mijn echtgenoot en ik nu ruim 40 jaar wonen. In die tijd heb ik dezelfde thema’s zien terugkeren. Actief deel gaan nemen aan de gemeenteraad is voor mij een stap, waarmee ik zal proberen actief een bijdrage te leveren aan noodzakelijke veranderingen van de problemen van deze eeuw.

De problemen in de wereld zijn groot en hangen met elkaar samen. Natuurlijk kun je denken dat alle crisissen buiten je invloedssfeer vallen. Toch denk ik dat een deel van de oplossingen direct bij onszelf ligt en kunnen we gelukkig nog verstandige keuzes maken op een aantal terreinen.

In de eerste 2 maanden heb ik gezien welke thema’s  spelen keuzes van de gemeenteraad.

Energievoorziening en milieu

We staan voor belangrijke keuzes ten aanzien van de prioritering van thema’s zoals energie, bereikbaarheid, groen, wonen en milieu. Op dit moment speelt de vraag hoe we regionaal energie kunnen opwekken om te voldoen aan de energievraag van onze burgers. Dat lukt alleen als we bereid zijn om te veranderen en ons gedrag aan te passen.

Woning schaarste

Ik ben in Leiden geboren en getogen en mijn eerste baan voor de klas, was in Leiden. Net als nu waren de huizen in Leiden onbetaalbaar en indertijd vonden we in Zoeterwoude ons eerste huis. We hebben altijd met veel plezier in het dorp gewoond. Ik vraag me af of de voorzieningen voor kinderen en pubers in het dorp aantrekkelijk genoeg zijn.

Ontwikkeling werkgelegenheid en jeugdwerkloosheid

Ik heb lang in de gemeente Alphen aan den Rijn gewerkt en ben actief geweest in de ondernemersvereniging Voa bij het onderwerp  ‘aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt’.

Een bepaalde periode zat men te springen om personeel en in een andere periode was er juist sprake van werkloosheid . Ook nu is de jeugdwerkloosheid hoog en is er een tekort aan stageplekken voor jongeren, die daardoor hun onderwijs niet kunnen afmaken. Ik vind dat we als gemeente daar een actieve rol, als partner van het onderwijs moeten nemen.

Zorg voor kwetsbaren

Ik heb gezien dat het heel belangrijk is dat mensen, met welke hulpvraag dan ook, bij de gemeente of een andere instantie terecht kunnen. Waarbij de gemeente er ook vooral moet zijn om mensen te ondersteunen die zich elders van het kastje naar de muur gestuurd voelen. Burgers moeten niet aan hun lot worden overgelaten onder het mom van zelfredzaamheid.

Ik hoop heel veel dorpsgenoten te ontmoeten en uit die contacten kennis en inzichten op te doen in de thema’s die spelen en zo een bijdrage te leveren om het dorp nog mooier te maken.
Facebook