Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

Veel aandacht nodig voor Verkeer

Als wethouder in een kleine gemeente heb ik een zeer brede portefeuille met zaken als financiën, duurzaamheid, openbare ruimte en welzijn. Een belangrijk onderdeel daarvan is ook Verkeer en onder die brede naam zitten weer diverse aandachtsgebieden.
Het belangrijkste onderdeel is wat mij betreft de verkeersveiligheid. Op allerlei manieren moeten we ervoor zorgen dat er geen ongelukken gebeuren in het plaatselijk verkeer. Daarbij werken we met verkeersborden, maximum snelheden, straatverlichting en weg-obstakels. Heel belangrijk is ook de opvoeding van onze jonge inwoners. Als gemeente subsidiëren we de verkeerslessen op de scholen en zelf reik ik jaarlijks de verkeersdiploma’s uit aan de leerlingen van groep 7.
Vaak kan ik dankbaar gebruik maken van voorstellen van bewoners om de weg nog veiliger te maken. Er zijn ook weinig beleidsterreinen waarover ik zoveel vragen en opmerkingen krijg als juist verkeer. Op bijvoorbeeld de Hoge Rijndijk en de Weipoortseweg zijn we erin geslaagd om samen met de bewoners maatregelen te nemen rond snelheidsbeperking en veilig oversteken. Met de verplaatsing van een loonwerkersbedrijf is veel overlast in de dorpskern terug gedrongen. Maar helaas gebeurt het ook vaak dat we geen oplossingen hebben voor de ervaren overlast. Natuurlijk moet ik dat wel goed uitleggen aan de (meer…)

Lagerbergbrug

Schermafdruk 2014-12-15 10.14.52De Lagerbergbrug moet vervangen worden en tijdens de bouw periode zal de brug ook worden afgesloten. Dat dit veel gevolgen heeft voor de omwonenden en de agrariërs in het gebied daaromheen, is duidelijk. Het ongemak zou eventueel kunnen worden verlicht als er gedurende de bouw een tijdelijke oplossing zou komen (ofwel met een noodbrug of met pontons).

In de raadsvergadering van november stelde het college voor om de oversteek over de Weipoortse Vliet mogelijk te houden door met extra geld pontons aan te leggen. Progressief Zoeterwoude was bepaald geen voorstander van dit voorstel en diende een amendement in. Het maken van zoveel extra kosten (bovenop het bedrag dat de gemeente al betaalt voor de nieuwe brug) voor een relatief kleine groep gebruikers en voor zo’n korte tijd, staat volgens PZ niet in de juiste verhouding met het algemeen belang van de Zoeterwoudse gemeenschap.

Wel vindt PZ dat met de bouwperiode rekening moet worden gehouden met het agrarisch seizoen, hetgeen de agrariërs ook zelf naar voren brachten. Het is mooi te weten dat voetgangers en fietsers tijdens de bouw gebruik mogen maken van een particuliere ophaalbrug.

Het amendement werd aangenomen door alle leden van de gemeenteraad.

Zoveel mogelijk rekening houdend met direct betrokkenen, betekent dit dus dat de bouw (en de tijdelijke afsluiting) per 1 november 2015 zal plaats hebben.

De N206 bij Zoeterwoude

NL-N206Er heerst veel zorg onder de Zoeterwoudse bevolking over de nieuwe situatie bij de kruising N206-Dr.Kortmannstraat.  De voorsorteerstrook, om vanuit Zoetermeer rechtsaf naar Zoeterwoude te gaan, is verdwenen. Er wordt hard gereden en afslaand verkeer moet dus plotseling remmen om de bocht naar rechts te maken. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties.

In de raadsvergadering van 25 september is unaniem een motie aangenomen waarin de raad vraagt of de wethouder de veranderde situatie bij genoemde kruising opnieuw bij de provincie onder de aandacht kan brengen.

Ook de busbanen en -haltes langs de N206 worden door de provincie flink onder handen genomen.

Bij de bushalte van de Westeindseweg, boven op het tunneltje, is inmiddels het oude groene geluidsscherm verwijderd, alsmede het oude fietsenhok. In beide richtingen wordt de busbaan opgeknapt en er staat inmiddels een nieuwe fietsenstalling. Er komen nieuwe bushokjes en naar verwachting een ander geluidsscherm.

Hopelijk wordt een en ander weer netjes met beplanting afgewerkt, ter compensatie van de verwijderde bomen.

Van de nieuwe bushaltes, die in beide richtingen langs de N206 nabij de Wapflat en het Recreatief Transferium zullen komen, worden de contouren zichtbaar.

Ook hier worden de busbanen opgeknapt en komt er gelegenheid om fietsen te stallen. De op- en afrit van het RT is inmiddels verbeterd. De verkeerslichten worden aangepast en afgesteld voor voetganger, fiets, bus en auto.

De werkzaamheden zijn nog niet klaar en we zullen de last en overlast nog even moeten accepteren, in de hoop dat we binnen afzienbare tijd op een vlotte maar vooral veilige wijze kunnen in-, uit-, overstappen of doorreizen.

Bus door het dorp

220px-Arriva_6511,_Alphen_aan_den_Rijn_stationEr komt een nieuwe buslijn door het dorp, lijn 176.
Overdag tot 19.00 uur, rijdt deze bus ieder uur van Swetterhage door het dorp naar het Recreatief Transferium, vice versa, en deze zal stoppen bij iedere bestaande halte.
Na zeven uur ’s avonds en op zondag wordt dit een belbus; een uur van te voren bellen als men gebruik wenst te maken van deze bus.
Lijn 365 neemt de doorgaande route over de provinciale weg en zal niet meer door het dorp gaan.

Viaduct bij Burgemeester Smeetsweg-N11-spoorlijn

Screenshot 2014-06-04 13.08.38Helaas zal het veel te duur worden om de nieuwe kruising bij Heineken verdiept of half verdiept aan te leggen. Dit is uit een vergelijkend onderzoek naar voren gekomen. De kruising BurgemeesterSmeetsweg-N11-spoorlijn zal dus bovenlangs gerealiseerd moeten worden.

Hoe het er precies komt uit te zien, moet nog bepaald worden.

PZ zal er op letten dat de nieuwe fly-overs zo goed als mogelijk in het landschap van de grote polder worden ingepast. Ook de molenbiotoop van de  Grote Molen aan het einde van de Ommedijkseweg mag niet in het gedrang komen.

Voorts willen wij borgen dat de vier nieuw te bouwen windturbines van Heineken veilig staan ten opzichte van de nieuwe kruising. Andere zaken zoals grondgebruik (waaronder de precieze ligging van de wegen) zijn nu nog niet duidelijk.

Binnen de (financiële) mogelijkheden blijft Progressief Zoeterwoude de waarde van polder en landschap, naast een veilige bereikbaarheid van woningen en bedrijven zo goed mogelijk waarborgen.

Een scherm op de geluidswal aan de N206

121288-2Door een goede samenwerking tussen omwonenden georganiseerd in stichting “wonen langs de N 206” en wethouder Kees den Ouden wordt eindelijk de geluidswal langs de N206 opgehoogd. Er wordt een hardhouten geluidsscherm op de 1 ½ meter verzakte aardewal geplaatst. De geluidswal zal onder leiding van de stichting “wonen langs de N 206 met klimop door de omwonenden beplant worden. Ondanks dat PZ het moeilijk heeft met het standpunt van de provincie Zuid-Holland dat niet de provincie maar de gemeente verantwoordelijk is voor het ophogen en onderhoud van de geluidswal zijn we blij met de uitkomst. Daarom heeft PZ haar akkoord gegeven aan het college om € 98.000,- beschikbaar te stellen om de werkzaamheden zo snel mogelijk te kunnen laten beginnen.

Overlast van tractoren Rijndijk

Om de overlast van tractoren over de Hoge Rijndijk te verminderen zijn een aantal alternatieven uitgewerkt. Deze alternatieven zijn tijdens een discussieavond voorgelegd aan  de betrokken bewoners. Omdat bij 2 van de alternatieven Leiden bezwaren heeft om mee te werken en 1 alternatief te gevaarlijk is blijft er1 alternatief over: de nieuwe brug in het verlengde van de Industrieweg. PZ stelt de vraagt of de onderhandelingen met Leiden met voldoende druk zijn aangepakt en eist actieve handhaving van de 25 km snelheidsbeperking van tractoren door de politie.

Wethouder Kees den Ouden heeft naar zijn mening zijn uiterste best gedaan om tot 2 keer toe over dit onderwerp met de Leidse wethouder te overleggen. Dit echter zonder succes. Hij zegt toe het handhaven van de 25 km snelheidsbeperking voor tractoren uitdrukkelijk bij de politie voor te zullen leggen en ook zal hij de 2 betreffende Zoeterwoudse ondernemers uitdrukkelijk verzoeken om hun personeel aan de snelheidsbeperking te houden.

Facebook